سرج ارستر SPD

سرج ارستر SPD وسیله ای است که دستگاه های برقی را از آسیب های ناشی از افزایش ناگهانی ولتاژ حفظ می کند. سرج ارستر با تخلیه اضافه جریان ناشی از ولتاژ های ناگهانی در زمین اجازه نمی دهد ولتاژ اعمال شده به تجهیزات از میزان معینی بالا تر رود و به همین دلیل آسیبی به دستگاه وارد نمی شود.

مشخصات

  • تیپ 3 – 2 – 1 (B , B + C , C , D)
  • 4 – 3 – 2 – 1 پل
  • دارای سیگنال خطا
  • IP20
  • مطابق با استاندارد EN61643-11
  • دارای تیپ DC
سرج ارستر
سرج-ارستر