تجهیزات اندازه گیری تابلویی

مشخصات

  • ابعاد 72×72mm و 96×96mm
  • قابلیت به کار گیری مستقیم و CT در جریان آنالوگ
  • قابلیت به کار گیری 0-250V یا 0-500V در ولتاژ آنالوگ
  • 0-5000A دیجیتال
  • 0-600V دیجیتال
  • مولتی متر
  • مطابق با استاندارد EN60051-2
تجهیزات اندازه گیری تابلویی