فیوز های استوانه ای

مشخصات

  • 10×38 -14×51 – 22×58 mm
  • دارای نشانگر خطا
  • دارای تیپ gG برای محافطت های عمومی
  • دارای تیپ aM  برای محافظت موتوری
  • دارای تیپ aR  برای محافظت از semi-conductor
  • درجه حفاظت IP 20
  • مطابق با استاندارد EN60269-2-1
فیوز استوانه ای