سرج ارستر SPD

مشخصات

  • تیپ 3 – 2 – 1 (B , B + C , C , D)
  • 4 – 3 – 2 – 1 پل
  • دارای سیگنال خطا
  • IP20
  • مطابق با استاندارد EN61643-11
  • دارای تیپ DC
سرج ارستر
سرج-ارستر