کلید های محافظ جان RCCB

کلی های محافظ جان (RCCB) به منظور محافظت از زندگی انسان در برابر شوک الکتریکی خطرناک و جلوگیری از آتش سوزی های ناشی از خرابی عایق با پیش تعیین کننده خرابی عایق در سیستم ها استفاده می شود. کلید های RCCB سیگما مطابق با استاندارد IEC / EN 61008-1 و CE تولید می شوند.

مشخصات

  • حفاظت جان (30mA) و حفاظت آتش سوزی (300mA)
  • رنج جریان 100 – 80 – 63 – 40 – 25 آمپر
  • 2 و 4 پل
  • حساسیت جریانی A و AC
  • دارای تیپ های بدون تاخیر و تاخیردار(S)
  • آب بندی شده
  • درجه حفاظت با IP20
  • مطابق با استاندارد EN60898-1
  • دارای تاییده های CE – TUV – TSE
کلید محافظ جان
کلید rccb سیگما